سه شنبه 06 اسفند ماه 1398
ورود |عضويت
Module Border Module Border
  شرح خبر 
98/06/15

برگزاری روز مزرعه و دوره آموزشی زیتون در روستای کچورستاق زواره


برگزاری روز مزرعه و دوره آموزشی زیتون در روستای کچورستاق زواره

آقای مهندس زارعی مسئول اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان طی گزارشی اعلام نمود: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر شهرستان و لزوم سازگاری با این شرایط و اهمیت استفاده بهینه از میزان آب در دسترس، روز مزرعه و دوره آموزشی زیتون روز سه شنبه مورخ 12 / 6 / 98 در روستای کچورستاق زواره شهرستان اردستان با حضور محققین مرکز تحقیقات کارشناس باغبانی و ترویج استان آقایان مهندس قدرت اله مالوردی، مهندس سعادت شاهپودی، مهندس علیرضا مامن پوش، مهندش عماد شاه منصوری و کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی، کارشناسان پهنه، مددکاران ترویجی، شوراهای اسلامی، دهیاران و کشاورزان پیشرو برگزار گردید و کشاورزان با مباحث تغذ