سه شنبه 06 اسفند ماه 1398
ورود |عضويت

مسئول اداره تولیدات گیاهی: محمد شفیعی زاده

 

مسئول واحد زراعت : محمد شفیعی زاده

پست الکترونیک: Mohammad.shafiezade@agri-ardestan.ir

شماره تلفن تماس:  6-54230401-031 داخلی  215

شماره اتاق: 215

زمان مراجعه: همه روزه ، در ساعات اداری (لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید)

آدرس پستی: اردستان - بلوار جهاد- صندوق پستي 18541- 83818-

 

مدیریت جهاد کشاورزی - اتاق شماره  215 – اداره تولیدات گیاهی

 

 

 

اداره توليدات گياهي (واحد زراعت)

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

1- اجرای طرحهای کلی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشت محصولات زراعی مختلف

2- اجرای طرحهای مختلف زراعت اعم از طرح افزایش تولید علوفه – طرح نباتات زراعی – طرح افزایش تولید ذرت دانه ای و علوفه ای – طرح افزایش تولید گیاهان روغنی اعم از