سه شنبه 06 اسفند ماه 1398
ورود |عضويت

مسئول واحد باغبانی: صفر علی زارعی

پست الکترونیک: safarali.zarei @agri-ardestan.ir 

شماره تلفن تماس:  6-54230401-031 داخلی  222

شماره اتاق: 222

زمان مراجعه: همه روزه در ساعات اداری (لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید)

آدرس پستی: اردستان - بلوار جهاد- صندوق پستي 18541- 83818-

 

مدیریت جهاد کشاورزی - اتاق شماره  223 واحد باغبانی

 

 

 

اداره توليدات گياهي (واحد باغباني)

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

 

1- راهنمائی ،نظارت و پیگیری طرح های احداث باغ با اصول نوین باغبانی و معرفی متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مربوطه

2- راهنمائی ،نظارت و پیگیری طرح های متقاضیان احداث گلخانه (سبزی و صیفی ، گل )و واحد های پرورش قارچ و معرفی متقاضیان جهت استفادها از تسهیلات مربوطه

3- انجام امور ترويجي وتشویق باغداران در